Nu finns resultaten från Rivkrafts enkät om LSS och rättsväsendet

1 226 personer med funktionsnedsättning svarade på Rivkrafts frågor om LSS-insatser och rättsväsendet.

Enkäten gick att besvara under november och december 2015.

Undersökningen Rivkraft tar reda på vad som fungerar bra eller dåligt och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Fyra till sex gånger om året läggs enkäter ut på webben. Enkäterna utgår från de prioriterade områdena i funktionshinderstrategin för Sverige.

Publicerad: 2016-01-20