Nytt avsnitt på Kunskapsguiden.se - Om tvång och begränsningar

Nu finns ett nytt avsnitt  på Kunskapsguiden. Det handlar om hur verksamheter kan arbeta för att undvika tvångs- och begränsningsåtgärder.

Avsnittet består bland annat av regelverk, frågor och svar, kunskapsstöd, vägledningar och lärande exempel för förebyggande arbete på verksamhets- och individnivå. Informationen vänder sig till personal i vården och omsorgen om vuxna personer med insatser enligt SoL och LSS.

Innehållet i avsnittet kommer från Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Svenskt Demenscentrum och Inspektionen för vård och omsorg.

Myndigheten för delaktighet bidrar bland annat med ett material som rör personer med nedsatt beslutsförmåga Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet. Det handlar om hur man kan anpassa miljön och på så sätt minska behoven av begränsnings- och tvångsåtgärder som låsta dörrar.

Vi har även publicerat skriften Välfärdsteknologi och miljöanpassningar med goda exempel från särskilt boende och daglig verksamhet samt skriften Etik och nedsatt beslutsförmåga. Den senare innehåller bland annat ett frågeformulär som kan vara till hjälp när man ska fatta beslut om att införa välfärdsteknologi som stöd till en person med nedsatt beslutsförmåga.

Om Kunskapsguiden.se

Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Kunskapsguiden ges ut av Socialstyrelsen i samverkan med:

  • Folkhälsomyndigheten
  • Forte
  • Läkemedelsverket
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
  • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Publicerad: 2016-02-10