Plan för MFD:s utvecklingsarbete

Planen är Myndigheten för delaktighets första samlade svar på Statskontorets analys i juni 2016.

Publicerad: 2016-09-06