Strategiska myndigheternas slutredovisningar

Nu har samtliga 22 strategiska myndigheter slutredovisat sitt arbete med att förverkliga regeringens funktionshinderspolitik 2011–2016.

Publicerad: 2016-04-04