Synvända krävs på ålderdomen

MFD:s GD bloggar om att bekämpa fördomar och attityder.

Utdrag ur Malin Ekman Aldéns blogginlägg:

”Ålderdomen och de förändringar i livsvillkor det innebär är en naturlig del av livet. Vi har alla samma rätt att få välja det liv vi vill leva och att fortsätta vara delaktiga när vi blir äldre, så som när vi var unga.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har inga åldersgränser.”

Publicerad: 2016-11-17