Tillgänglighet - det Tvärsektoriella Taket i ett T

Myndigheten för delaktighets tf generaldirektör Malin Ekman Aldén bloggar om full delaktighet, individuella stöd och det tvärsektoriella tillgänglighetsarbetet.

Utdrag ur Malin Ekman Aldéns blogginlägg:

”– Det är viktigt att skilja olika individuella stöd från det tvärsektoriella tillgänglighetsarbetet, sa min medarbetare. Du kan se det som ett T med två processer, den ena är taket och den andra är strecket...

När jag nu sitter och reflekterar hans T så tänker jag att man också kan se delaktighet som ett träd. Där tillgänglighet är stammen och olika former av individualiserade stöd är ett mångfacetterat lövverk. Kanske egentligen ett blad per person om man ska vara ärlig.”

Publicerad: 2016-12-29