Utbildning i digital teknik som kognitivt stöd

I höst genomför Myndigheten för delaktighet en serie utbildningar som vi kallar ”teknikcoach”.

Utbildningarna sker inom ramen för ett regeringsuppdrag om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård.

- Det finns ett stort behov av ökad kunskap om hur man kan använda digital teknik som kognitivt stöd, berättar Monica Rydén som arbetar i regeringsuppdraget.

Teknikcoach är en utbildning som riktar sig till personal inom kommunal omsorg. Syftet med kursdagarna är att ge personal på särskilda boenden, dagverksamheter och äldreboenden mer kunskap om hur digital teknik kan användas som kognitivt stöd och hur man kan arbeta för att underlätta implementering av välfärdsteknik i kommunerna. Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna inspirera och stödja sina arbetskamrater och ta ett extra ansvar för teknikanvändningen.

Utbildningen innefattar två kurstillfällen och kommer att hållas i Stockholm.

Publicerad: 2016-08-25