Vägar till Arbete har utsetts som innovativt projekt av Zero Project

Organisationen Zero Project sammanställer varje år en rapport över innovativa metoder som bidrar till att förbättra för personer med funktionsnedsättning.

Zero Project är en global organisation med säte i Österrike. Organisationen fokuserar på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Varje år inriktas deras forskning på ett visst tema från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Man publicerar en rapport på temat och håller en konferens om resultaten. Årets konferens hölls 10-12 februari och temat var utbildning och informationsteknik (IKT).

En av de innovativa metoderna som organisationen valde ut för årets rapport är Vägar till Arbete, ett arvsfondsprojekt som drevs av före detta Hjälpmedelsinstitutet (övergick till Myndigheten för delaktighet vid sammanslagningen med Handisam 2014).

Om Vägar till Arbete

Inom projektet Vägar till Arbete togs fram kunskapsmaterial som handlade om att öka kunskapen om olika funktionsnedsättningars effekter i klassrummet. Det visar hur teknikstöd kan hjälpa elever med funktionsnedsättningar att nå sina mål i skolarbetet.

Skolorna som deltog drog igång samarbete med andra aktörer, bland annat Arbetsförmedlingen och lokala arbetsgivare. Tanken var att underlätta och finna vägar till arbete.

Projektet arbetade både på ett övergripande organisatoriskt plan och på ett praktiskt plan direkt med elever för att uppnå en bättre övergång mellan skola och arbete eller vidare studier. Arbetet resulterade i att eleverna som deltog i projektet fick arbete, praktikplats eller gick vidare till utbildning relativt snabbt efter examen. Linköpings Universitet följer upp ett stort antal av eleverna som var med i projektet. Dessutom har man utvecklat en webbplats för att öka möjligheterna för elever med funktionsnedsättning att använda teknikstöd.

Publicerad: 2016-02-11