Välkommen till Delaktighetsdagen 2016!

Delaktighetsdagen den 1 december blir en dag för inspiration och kunskap om status och utveckling inom funktionshindersområdet.

En strategiperiod för funktionshinderspolitiken är snart slut och en ny ska formas. Kommuner, landsting, myndigheter och funktionshindersrörelsen kommer även i fortsättningen att ha en viktig roll när strategin ska genomföras.

Syftet med den här dagen är att förmedla läget inom funktionshinderområdet, utbyta erfarenheter och inspirera varandra till fortsatt arbete.

Dagen är indelad i ett förmiddags- och ett eftermiddagspass.

Moderator: Charlotte Lindmark

Datum: 1 december 2016

Plats: Mässhallen på Münchenbryggeriet, Stockholm

Tid: 9.30 – 16.30

Anmälan

Sista anmälningsdag: 1 november

Anmäl dig direkt på webben via länken Anmälningsblankett till Delaktighetsdagen 2016 nederst på den här sidan.

Platserna är begränsade så anmäl dig redan idag!
Vid förhinder ber vi dig att avanmäla dig eller överlåta din plats till en kollega.

Upplägg för Delaktighetsdagen 2016

Förmiddag

Presentation och utvärdering av strategiperioden 2011-2016, vad vi har lärt oss och var vi står idag.

Deltagare: Representanter från strategiska myndigheter, kommuner och funktionshindersorganisationer.

Eftermiddag

Eftermiddagen delas upp i två spår. Spår 1 för representanter från funktionshindersorganisationer och strategiskt viktiga myndigheter. Spår 2 för kommunala politiker och tjänstemän.

Spår 1 - Temadialog

Kunskapsutbyte och grupparbete om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Spår 2 - Föreläsningar, diskussioner och grupparbeten

Här får deltagarna  tips och verktyg för hur man kan skapa delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga genom att implementera mänskliga rättigheter i sitt dagliga arbete. Hur man kan integrera ett rättighetsperspektiv i strategier, policyer och målarbeten.

Publicerad: 2016-10-12