Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö SOU 2015:8

Myndigheten för delaktighet har en del synpunkter på betänkandet Gestaltad livsmiljö.

Publicerad: 2016-03-14