Yttrande över betänkande om ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning

Myndigheten för delaktighet ser positivt på utredningens förslag om ett nationellt system för kunskapsbedömning av elever (SOU 2016:25).

Myndigheten för delaktighet är särskilt positiv till att det finns ett tydligt funktionshindersperspektiv i utredningen. Utredaren har genomgående uppmärksammat hur förslagen påverkar gruppen elever med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2016-08-30