Yttrande över Boverkets föreskrifter om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Myndigheten för delaktighet ger förslag till förtydliganden men ser i övrigt positivt på förslaget om stöd till renovering och energieffektivisering av utsatta bostadsområden.

Publicerad: 2016-08-31