Yttrande över Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Myndigheten för delaktighet har några förtydliganden som rör tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning.

I övrigt tillstyrker vi förslagen i utredningen Digitaliseringens transformerande kraft.

Publicerad: 2016-06-02