Yttrande över förslag till EU-direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget till EU-direktiv men anser att tillgänglighetskraven bör gälla fler tjänste- och produktområden.

Publicerad: 2016-04-13