Yttrande över Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Myndigheten för delaktighet tillstyrker alla förslag utredningen och lämnar kommentarer på förslaget om ny jämställdhetsmyndighet.

Att inrätta en jämställdhetsmyndighet ger en signal om att regeringen prioriterar jämställdhetsfrågor, samtidigt är det komplicerat med expertmyndigheter inom tvärpolitiska områden. För att maximera vinsterna och minska riskerna bör jämställdhetsmyndighetens roll noga övervägas och tydliggöras liksom uppdraget och uppgifterna Gränsdragningsfrågor gentemot andra samhällsaktörer bör särskilt identifieras, analyseras och hanteras.

Publicerad: 2016-02-04