Yttrande över promemoria om studiestartsstöd

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i promemorian Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd, men lämnar några kommentarer.

Publicerad: 2016-08-31