Yttrande över promemorian En försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra

Myndigheten för delaktighet avstyrker förslaget om försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra.

Konsekvenserna är inte tillräckligt utredda och det saknas evidens.

Publicerad: 2016-08-30