Yttrande över Reformerade stöd till unga och vuxna med funktionsnedsättning DS 2015:58

Myndigheten för delaktighet stödjer förslagen i promemorian, men har kommentarer kring merkostnadsersättningen samt om den terminologi som används.

Publicerad: 2016-02-24