Yttrande över personsäkerheten i tunnlar och plattformsrum

Myndigheten för delaktighets remissvar till Transportstyrelsen om behoven av nya krav som gäller personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum för tunnelbana och spårväg.

Myndigheten för delaktighet tillstyrker Transportstyrelsens beskrivning av behoven för nya krav när det gäller personsäkerheten i tunnlar och plattformsrum.

Myndigheten anser emellertid att man i de nya kraven även måste beakta de särskilda behov som kan uppstå när det gäller personer med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2016-11-01