Yttrande över utredning om bostäder för äldre att bo kvar i

Myndigheten för delaktighet har några synpunkter och kommentarer till förslagen i utredningen om tillgängliga bostäder för äldre.

Utredningen Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) innehåller förslag som syftar till att det ska finnas tillgängliga bostäder så att äldre kan bo tryggt och vara delaktiga i samhället oavsett funktionsförmåga.

Publicerad: 2016-03-08