Yttrande över utredning om paketreselag

Myndigheten för delaktighet har synpunkter på begreppet nedsatt rörlighet som används i förslaget till ny paketreselag. I övrigt tillstyrker vi utredningens förslag.

Publicerad: 2016-12-08