Yttrande över utredningen Effektiv vård

Myndigheten för delaktighet lämnar synpunkter på de avsnitt som har kopplingar till äldre- och funktionshindersområdet i utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2).

Myndigheten för delaktighet instämmer i utredningens bedömningar och ser positivt på förslagen om hälso- och sjukvårdens organisering och om kompetensförsörjning.

Publicerad: 2016-05-27