Yttrande över departementspromemoria om utvidgat skydd mot diskriminering

Myndigheten för delaktighet anser att även små företag bör omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Myndigheten delar bedömningarna och stödjer förslaget i departementspromemorian Utvidgat skydd mot diskriminering (Ds 2016:26).

Publicerad: 2016-10-12