Yttrande till Boverket över remiss om tillfälliga anläggningsboenden

Myndigheten för delaktighet avstyrker Boverkets förslag till föreskrifter och anvisningar för tillfälliga anläggningsboenden.

Förslagen kan skapa hälso- och säkerhetsproblem för asylsökande och påverka arbetsmiljön negativt för den personal som bemannar tillfälliga anläggningsboenden. Dessutom skulle det kunna bli så att anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden permanentas.

Publicerad: 2016-05-06