Yttrande till PTS över telefoninummerplan

Remissvar på Post- och telestyrelsens (PTS) förslag på införande av åtgärder på kort sikt enligt strategin för telefoninummerplanen.

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen och har följande kommentar till planen och strategin för genomförande:

Arbetet med nummerplanen bör ta hänsyn till behoven och möjligheterna att inkludera användare av utrustning för totalkonversation och sip-baserad texttelefoni, på så sätt att de ska kunna använda motsvarande nummer som för ”vanlig” taltelefoni. Idag används sip-adresser av typen fornamn.efternamn@domän.se.

Publicerad: 2016-06-15