Barnrättsperspektiv på migration - Barnrättsdagarna 25-26 april i Örebro

Myndigheten för delaktighet deltar på Barnrättsdagarna med seminarium och monter. Temat för året är barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering.

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Bakom satsningen står Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Årets konferens hålls 25-26 april på Conventum i Örebro.

Kom och lyssna på seminariet Hur efterlevs rättigheterna för barn och unga med funktionsnedsättning i den svenska asyl- och etableringsprocessen? Lina Pastorek och Brita Törnell från Myndigheten för delaktighets föreläser.

Seminariet kommer att handla om vilka kopplingar som finns mellan barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur kunskapen om barn med funktionsnedsättning och deras situation i migrationsprocessen kan stärkas.

Du är också välkommen att träffa oss i vår monter, nr 23!

Publicerad: 2017-04-25