Bristande tillgänglighet – strukturell diskriminering. Gd bloggar

MFD:s GD bloggar om bristande tillgänglighet och jämlika levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Utdrag ur Malin Ekman Aldéns blogginlägg:

” Vi behöver benämna den strukturella diskrimineringen som den bristande tillgänglighet den faktiskt är. Vi behöver våga se att strukturell diskriminering ytterst signalerar lägre människovärde.”

Publicerad: 2017-05-18