Iran visar intresse för funktionshindersfrågor

Funktionshindersfrågor är ett av de områden som Iran har visat intresse för inför statsbesöket i Iran den 11-12 februari. Myndigheten för delaktighet (MFD) fick därför möjlighet att följa med på statsminister Stefan Löfvens statsbesök i Iran inom ramen för satsningen som går under namnet "Team Sweden".

Ett 30-tal svenska företag och några statliga myndigheter fanns med på resan. Delegationen i sin helhet leddes av statsminister Stefan Löfven. EU- och handelsminister Ann Linde ledde handelsdelegationen.

Högst på dagordningen stod frågor som handlar om det bilaterala samarbetet, handelsfrågor och utvecklingen i regionen. Iran har också visat intresse för funktionshinderfrågor efter att folkhälsominister Gabriel Wikström besökte landet i december.

- Iran har ratificerat Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning men det finns stora brister i hur den tillämpas. Ett statsbesök i Iran handlar om att hitta nya vägar för samarbete. Det gäller även frågor som handlar om arbetsmiljö, CSR och mänskliga rättigheter, säger Malin Ekman Aldén, MFD:s generaldirektör.

Under besöket i Iran hann Malin Ekman Alden med ett studiebesök till Röda halvmånen. Det är en del av den internationella Rödakorsfederationen och de arbetar bland annat med reahabliltering.

- I viss mån pågår även social rehabilitering i Iran. Det kan handla om ekonomiska bidrag och arbetmarknadsfrågor, något som ministeriet nu tagit över ansvaret för, berättar Malin.

Telekommunikation och IT är ett av de exportområden där Sverige har haft affärer med Iran. Den digitala infrastrukturen är på agendan i Iran. Man bygger ut fiber i flera stora städer och många företag arbeter med IKT (Information- och kommunikationsteknik). Digitaliseringens möjligheter öppnar även upp vägar för personer med funktionsnedsättning.

- I framtiden kan välfärdsteknologi bidra till bättre levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Tele-care skulle till exempel kunna vara ett område som gynnar äldre. Vi som myndighet kan bidra med kunskap och vara en länk mellan politisk expertis och företag, säger Malin Ekman Aldén.

Publicerad: 2017-02-16