Kvinnor med funktionsnedsättning mer utsatta

MFD:s GD bloggar på Internationella kvinnodagen om den utsatta situation många kvinnor med funktionsnedsättning lever i när det gäller olika typer av våld.

Utdrag ur Malin Ekman Aldéns blogginlägg:

” Det är nödvändigt att se och förstå att våld, övergrepp och kränkningar drabbar kvinnor med funktionsnedsättning på samma sätt som det drabbar andra kvinnor. Det är också nödvändigt att förstå att den beroendeställning en kvinna med funktionsnedsättning ofta befinner sig i dessutom innebär en kraftigt ökad risk för övergrepp. Att bära med sig detta, att öppna ögonen, är första steget till förändring.”

Publicerad: 2017-03-08