Temavecka för ökad digital delaktighet

Temaveckan Get Online Week äger rum 27 mars - 2 april i hela Europa. I Sverige anordnas den av Digidelnätverket.

Get Online Week drivs av Telecenter Europe, med stöd av Europakommissionen. Temat för året är tredelat: Cybersäkerhet, e-tjänster och Arbete och entreprenörsskap. Alla som arbetar för ökad digital delaktighet är välkomna att delta.

Sista anmälningsdag är den 20 mars.

Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Nätverket består av lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag. Myndigheten för delaktighet ingår i nätverket.

Publicerad: 2017-02-02