Välfärdsteknik i vardagen – användare berättar

Fem filmer som handlar om hur välfärdsteknik underlättar i vardagen. Filmerna finns i alternativa format och även textade på engelska.

Filmerna visar hur välfärdsteknik kan bidra till delaktighet, trygghet, självständighet, aktivitet och ett mobilt arbetssätt.

Välfärdsteknik kan ses som verktyg som underlättar möjligheterna för människor att ta del av sina mänskliga rättigheter. Men tekniken kan också vara effektiva verktyg för kommuner när de planerar sina verksamheter.

Publicerad: 2017-03-22