Vi söker en vikarierande verksamhetscontroller

Som verksamhetscontroller medverkar du i att ta fram underlag till nya strategier och mål. Du har en samlad bild över mål och resultat för myndigheten utifrån befintliga och nya uppdrag. Du arbetar nära ledningen och övriga medarbetare. Du driver och utvecklar verksamhetsprocesser.

I arbetsuppgifterna ingår traditionell intäkts- och kostnadsuppföljning, verksamhetsplanering och uppföljning, budgetarbete, årsredovisning, prognosarbete, framtagande av beslutsunderlag, genomförande av utredningar och utbildning. 

Du kommer tillhöra avdelningen för Samordning och service.

Sista ansökningsdag är 2017-02-06.

Publicerad: 2017-01-31