Webbutbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

I dag lanserar Uppsala universitet, tillsammans med Myndigheten för delaktighet (MFD) och Sveriges kommuner och landsting (SKL), en webbaserad utbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar i offentlig verksamhet.

Webbutbildningen är en del av en webbaserad introduktionsutbildning i mänskliga rättigheter. Utbildningen är interaktiv och du hittar både text, film, bilder och praktiska övningar. Du kan ta del av utbildningen på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom stat, kommun, landsting eller region.

Den del av utbildningen som MFD har bidragit till handlar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den består av tre delar.

  1. Varför finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
  2. Vad är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
  3. Hur ska vi arbeta med konventionen?

Uppsala universitet och MFD har skrivit en överenskommelse om samverkan kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fördjupningsdelen i den webbaserade utbildning är en del i denna samverkan.

MFD har även bidragit till kapitlet om hur en konvention blir till i den allmänna introduktionsutbildningen i mänskliga rättigheter.

En tillgänglighetsanpassning av hela webbutbildningen om mänskliga rättigheter pågår, och där medverkar MFD.

För att kunna del av utbildningen behöver du först skapa ett konto på MR-forums webbplats.

Publicerad: 2017-01-31