Yttrande över utredningen En gränsöverskridande mediepolitik

Myndigheten för delaktighet delar inte Medieutredningens bedömningar om hur staten bör styra framtida mediestöd för att göra medier tillgängligare och användbarare.

Myndigheten för delaktighet avstyrker förslaget. I ett nytt offentligt stöd för medier bör det ställas krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Utredningens förslag lever inte upp till lagens krav eller våra internationella åtaganden och är därför otillräckligt.

Publicerad: 2017-03-20