Yttrande över föreskrifter för bidrag till allmänna samlingslokaler

Myndigheten för delaktighets svar till Boverket om förslag till föreskrifter gällande bidrag till allmänna samlingslokaler.

Publicerad: 2017-03-13