Yttrande över nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)

Myndigheten för delaktighet är positiv till förslaget om en nationell läkemedelslista.

Myndigheten poängterar att en sådan digital läkemedelslista ställer höga krav på tillgänglighet och användarvänlighet, till exempel när det gäller användargränssnitt. Användbarhet och tillgänglighet bör säkerställas utifrån såväl patient- som professionsperspektiv.

Publicerad: 2017-04-10