Yttrande över promemoria om ansvar för försäkringsmedicinska utredningar

Myndigheten för delaktighet har några synpunkter på promemorian Ds 2016:41 samt förslag på kompletteringar.

Publicerad: 2017-02-20