Yttrande över Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten

Myndigheten för delaktighet (MFD) lämnar endast synpunkter avseende avsnitt fem, förstärkt skydd för valhemligheten. MFD har inga synpunkter i övrigt på betänkandet.

Publicerad: 2017-01-26