Anne Holm Gulati blir generaldirektör för Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet som inrättas 1 maj i år och består av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet.

Anne Holm Gulati är jurist med domarbakgrund. Hon har under många år varit chef med ansvar för bland annat rättsliga frågor, myndighetsstyrning och organisationsfrågor i Justitiedepartementet, Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Kulturdepartementet. Anne Holm Gulati har också varit överdirektör för Kriminalvården samt arbetat med ledningsfrågor i Socialstyrelsen.

Publicerad: 2014-04-10