Barn- och äldreministern inviger Myndigheten för delaktighet!

Maria Larsson knyter bandet (istället för klipper) på invigningen.

I dag, 15 maj, var barn- och äldreminister Maria Larsson på plats i Sundbyberg för att inviga Myndigheten för delaktighet.

– Ni har ett mycket viktigt uppdrag framför er. Myndigheten ska bidra till att skjuta fram positionerna så att alla kan vara delaktiga i samhället, framhöll Maria Larsson.

Myndigheten har ett tydligt uppdrag: Verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

– Delaktighet är det bästa ordet som beskriver vad vi vill åstadkomma i samhället. Väldigt mycket återstår, det går framåt men alldeles för långsamt, sa Maria Larsson.

Anne Holm Gulati, generaldirektör för myndigheten, understryker att det finns mycket för myndigheten att ta tag i.

– För mig personligen är det viktigaste nu i början att lyssna och lära av all den kunskap och erfarenhet som redan finns, både inom och utanför myndigheten, säger Anne Holm Gulati. 

Publicerad: 2014-05-15