Dålig chefstäthet i kommunerna riskerar personalens psykiska hälsa

Kampanjen Hjärnkoll har granskat 170 kommuner. Endast 27 av dessa har ett väl utvecklat sätt att arbeta med psykisk ohälsa i sin roll som arbetsgivare.

I många kommuner har chefer ansvar för så många anställda att det äventyrar personalens psykiska hälsa. Studien visar även att kommunerna brister i uppföljningar av hur den psykiska hälsan påverkas vid omorganisationer.

Källa: Kommunundersökning 2014, kampanjen Hjärnkoll

Publicerad: 2014-06-16