"De vill ha mer inflytande och de vill mötas med respekt av lärare och av personal"

Debattartikel i Sydsvenska dagbladet 18 december 2014 om barn och unga och psykisk ohälsa.

Alla yrkesgrupper som har i uppdrag att stötta barn och unga med psykisk ohälsa bör skaffa kunskap och öppna för delaktighet. Det minskar risken för utslagning i tidig ålder och gör det möjligt för fler unga att förverkliga sina framtidsdrömmar, skriver Rickard Bracken, projektledare vid Hjärnkoll, och Anki Sandberg, samordnare vid nätverket NSPH.

Mer inflytande och större respekt från skolan, vården och socialtjänsten står högt upp på önskelistan från barn med ADHD, autism, tvångssyndrom och andra psykiatriska diagnoser.

Det framgår i intervjustudien Lyssna på oss ungdomar som organisationen Hjärnkoll och nätverket NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, har genomfört bland unga mellan 12 och 19 år och som publiceras idag.

Intervjuerna visar att det finns stora brister i ungas inflytande och delaktighet i stödinsatserna från samhället. Detta bekräftas även i tidigare studier, bland annat Barn äger-studien som Myndigheten för delaktighet gjorde våren 2014.

Samtidigt finns det en stark vilja hos de unga att påverka och delta i utformningen av stödet. De vill ha mer inflytande och de vill mötas med respekt av lärare och av personal inom ungdomspsykiatrin och socialtjänsten.

Källa: Sydsvenska dagbladet.se

Publicerad: 2014-12-17