Fortsatt arbete för att minska fördomar om psykisk ohälsa

Regeringen har beslutat om att det framgångsrika arbetet som genomfördes i projektet Hjärnkoll ska fortsätta 2015.

Myndigheten för delaktighet i samverkan med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa ska bedriva ett riksomfattande program för att förändra individers och samhällets attityder till personer med psykisk ohälsa. Programmet ska bidra till en generell kunskapsökning kring frågorna och stödja anhörig-, patient- och brukarorganisationer.

Källa: www.regeringen.se

Publicerad: 2014-11-07