Hinder uppstår när tillgängligheten brister

Idag på internationella funktionshindersdagen släpper DO och Myndigheten för delaktighet en gemensam rapport.

Rapporten visar att bristande tillgänglighet gör att personer med funktionsnedsättning upplever att de diskrimineras.Den bygger på en analys av 485 inkomna anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO) gällande diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

Många anmälningar handlar om olika former av otillgänglighet, exempelvis hinder i den fysiska miljön i butiker, på tåg, toaletter, caféer och barer. Andra exempel är när personer inte får tillgång till hörselslingor, när teckentolk inte erbjuds eller när man inte får tillgång till de hjälpmedel man behöver i skolan eller på jobbet.

En annan bidragande orsak till att personer med funktionsnedsättning känner sig diskriminerade beror på att de möter okunskap och fördomar, visar rapporten.

Publicerad: 2014-12-03