Idag presenteras rapporten Hur är läget 2014

Hur är läget 2014 och Kolla läget redovisar Myndigheten för delaktighets uppföljning av funktionshinderspolitiken.

Lägesrapporten Hur är läget2014? utgår från regeringens tolv prioriterade områden. Inom varje område ges en analys av området, de strategiska myndigheternas arbete för att nå sina delmål, citat och statistik.

Publicerad: 2014-05-15