Instruktion för Myndigheten för delaktighet

Svensk författningssamling SFS 2014:134 Förordning med instruktion för Myndigheten för delaktighet.

"1 § Myndigheten för delaktighet har till uppgift att främja respekten för och medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt att ur ett rättighets-, mångfalds-, jämställdhets- och medborgarperspektiv verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och för jämlikhet i levnadsvillkor..."

Publicerad: 2014-04-09