Jämför kommunernas arbete med delaktighet – kollalaget.mfd.se

Nu lanserar vi webbplatsen kollalaget.mfd.se. Se och jämför resultaten från kommunernas arbete med att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

– Vårt verktyg är tänkt som ett stöd för kommunerna i deras utvecklingsarbete. Med verktyget kan kommunerna lätt få en överblick över hur de arbetar med att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. De kan också jämföra sig med andra kommuner i länet och med övriga kommuner i landet, säger Josefine Gustavsson, projektledare för arbetet på Myndigheten för delaktighet.

Luleå toppar inom området utbildning

Ett exempel på område som det går att få en överblick över är utbildning. Här toppar Luleå både i Norrbottens län och i landet. Kommunen har mätbara mål för att öka tillgängligheten och delaktigheten i kommunens grundskoleverksamheter och målen är förankrade i kommunens politiska ledning. Man följer bland annat upp om elever får sina behov av stöd tillgodosedda, exempelvis hjälpmedel och specialpedagogiskt stöd. I grundskolan åtgärdar kommunen systematiskt brister i den fysiska tillgängligheten utifrån inventeringar.

– Luleå är ett gott exempel men vi vet också att endast var fjärde kommun i landet har mätbara mål för att öka tillgängligheten och delaktigheten i skolan. Mer kan göras, i skolan skapas förutsättningar för människors framtid, säger Anne Holm Gulati, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Kolla läget

kollalaget.mfd.se kan du bland annat se vilka kommuner som toppar nationellt och inom varje län inom områdena

  • arbetsmarknad
  • fysisk tillgänglighet
  • kultur
  • idrott
  • utbildning.

Du kan även jämföra kommuners resultat med varandra. Resultatet bygger på enkätsvar från kommunerna och ingår i lägesrapporten Hur är läget 2014? som Myndigheten för delaktighet presenterade 15 maj.

Publicerad: 2014-05-22