Myndigheten för delaktighet är igång

Vi som arbetar på Myndigheten för delaktighet kommer från före detta Handisam och Hjälpmedelsinstitutet.

– Vi på Myndigheten för delaktighet kommer att arbeta för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga, säger Anne Holm Gulati.

Publicerad: 2014-05-01