Myndigheten för delaktighet en av vinnarna i PTS innovationstävling

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett fjorton vinnare i den nionde omgången av tävlingen ”Innovation för alla”. Temat var ”Nåbar för alla?”

I denna tävling efterfrågades lösningar som gör det enklare för alla att, oavsett funktionsförmåga, att komma i kontakt och kommunicera med offentliga och privata verksamheter.

Motivering till Myndigheten för delaktighet:
”EPUB 3 (nästa generation av tillgänglig offentlig information) – undersökning av utbudet av verktyg för att göra om media till EPUB 3 samt kartläggning av vilka program som kan läsa EPUB3.”

Myndigheten för delaktighet ska tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier undersöka hur marknaden ser ut för att producera EPUB3 och hur de läsare som finns fungerar. Läsarna ska också testas med användare.

– Det känns oerhört roligt att vi nu fått möjlighet att utforska de möjligheter till utveckling som användningen av EPUB3 kan innebära för Sverige, säger Anne Holm Gulati, generaldirektör vid Myndigheten för delaktighet.

EPUB3 är det nya formatet för e-böcker. Formatet skapar möjlighet att få in tillgänglighetsfunktioner i huvudprodukten. Till exempel kan den som sätter igång talsyntesen i sin dator, surfplatta eller telefon, höra texten samtidigt som det markeras var i texten det är. Detta tillgängliggör inte bara böcker för personer med synnedsättning, det gör det tillgängligare även för dem med kognitiva funktionsnedsättningar av olika slag.

Publicerad: 2014-12-18