Nu finns resultaten från Rivkrafts senaste enkät

Enkäten handlade om valet 2014, transport och it. 1 265 personer med funktionsnedsättning svarade på frågorna.

Undersökningen Rivkraft tar reda på vad som fungerar bra eller dåligt och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Fyra till sex gånger om året läggs enkäter ut på webben. Enkäterna utgår från de prioriterade områdena i funktionshinderstrategin för Sverige.

Publicerad: 2014-11-24